Autor príspevku: Zuzana Hitková
Kontakt: zuzanaahitka.sk
Dátum pridania: 8. 3. 2018
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4172.php

Keď život neteší. Dynamika depresívnych stavov.

Depresia sa v živote človeka objavuje ako reakcia na stratu, nadmernú záťaž, alebo v situácii, kedy v živote chýbajú aktívne žité hodnoty. V stave depresie človek nedokáže dostatočne precítiť hodnotu vlastného života, ani sa nedokáže dostatočne otvoriť hodnotám všeobecne. V rámci workshopu si priblížime pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku depresívneho ochorenia a  depresívnych stavov. Pozrieme sa na príčiny ich vzniku a faktory, ktoré depresívne prežívanie umocňujú. Účastníci budú mať možnosť formou zážitku zreflektovať aj vlastné reakcie na stratu a záťaž. Pozornosť budeme venovať taktiež možnostiam terapeutickej práce s depresívnym klientom a jej úskaliam.

Workshop bude prevažne sebazážitkový a je určený záujemcom o psychoterapiu a ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách – lekárom, psychológom, liečebným a špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom a iným odborníkom, ako aj študentom týchto odborov.

Workshop povedú:

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD., klinická psychologička a psychoterapeutka

a

Mgr. Zuzana Hitková, liečebná pedagogička, psychoterapeutka

 

Miesto konania:

Jozefská 12, 1. posch., Bratislava

Trvanie workshopu:

20. 10. 2018 od 09:00 – 17:30

(Organizátor zabezpečí nápoje a malé občerstvenie.)

Účastnícky poplatok za workshop:

  • zaplatený do 15.10.2018: 60  (členovia SLEA Slovensko, členovia Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, rodičia na MD, študenti dennej formy štúdia 55 €)

  • zaplatený po 15.10.2018: 70 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet SLEA Slovensko (SK29 7500 0000 0040 1802 1406). Ako variabilný symbol uveďte 032018, do poznámky napíšte meno účastníka workshopu.

V prípade nemožnosti zúčastniť sa workshopu môžete namiesto seba poslať náhradníka. Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.

Psychológovia dostanú potvrdenie o pridelení 8 kreditov za vzdelávanie od Slovenskej komory psychológov.

Max. počet účastníkov workshopu je 16. Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese: prihlaska@slea.sk

Do prihlášky uveďte svoju profesiu.

Po odoslaní prihlášky počkajte prosím na potvrdenie organizátorom, či je ešte voľné miesto a až potom uhraďte účastnícky poplatok. Vaša prihláška bude zaregistrovaná po uhradení poplatku.

 

Viac informácií na www.slea.sk