Autor príspevku: Jana Bryjová
Kontakt: jana.bryjovaagmail.com
Dátum pridania: 9. 4. 2018
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4204.php

Rieka života - od prameňa k moru

Vážení priaznivci a záujemcovia o analytickú psychológiu. Pozývame Vás na víkendový seminár

19. -20.5.2018 

Poprad, Tatranská galéria 

Rieka života - od prameňa k moru

MUDr.Martina Holubová - psychiatrička a psychoterapeutka, vyštudovala 2. Lekársku fakultu UK Praha, absolventka výcviku analytickej psychológie ČSAP, frekventantka výcviku ČSKIP, pracovala v Psychiatrickej liečebni Praha Bohnice, na Psychiatrickom oddelení Ústrednej vojenskej nemocnice Praha. Teraz pracuje vo vlastnej psychiatrickej a psychoterapeutickej praxi v Prahe.

MUDr. Martin Holub - psychiater a psychoterapeut, vyštudoval Lekársku fakultu UK Hradec Králové, výcvikový terapeut výcviku ČSKIP, frekventant výcviku analytickej psychológie ČSAP, pracoval v Psychiatrickom oddelení Ústrednej vojenskej nemocnice Praha. Teraz pracuje vo vlastnej psychiatrickej a psychoterapeutickej praxi v Prahe.

Účastníci seminára sa oboznámia s pôsobením archetypových obrazov v jednotlivých životných obdobiach. Budeme pracovať s kazuistikami a vlastným symbolickým materiálom prostredníctvom imaginácie.

Prosíme účastníkov seminára, aby si priniesli potreby na kreslenie.

kontakt na prihlasovanie : seminare.jung@gmail.com

   bližšie info: jana.bryjova@gmail.com