Autor príspevku: Katarína Fülöpová
Kontakt: fulopovakatkaagmail.com
Dátum pridania: 17. 5. 2018
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4254.php

Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie

 

 

 

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, M. R. Štefánika 15, 902 01 Pezinok príjme do pracovného pomeru 1 špeciálneho pedagóga.

 

 

 

Jedná sa o plný úväzok.

 

 

 

Kvalifikačné predpoklady:

 

 

 

·         ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore špeciálna pedagogika,

 

 

 

·         na pozíciu je možné prijatie aj absolventa VŠ.

 

 

 

Predpokladaný termín nástupu: 1.8.2018, prípadne podľa dohody.

 

 

 

Odmeňovanie: podľa Zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania, spolu so životopisom a motivačným listom a súhlasom na spracovanie osobných údajov, zasielajte do 8.6.2018 na adresu:

 

 

 

CPPPaP, M. R. Štefánika 15, 902 01 Pezinok,  obálku označte „Konkurz“

 

 

 

alebo na mail:

 

 

 

pp.poradna@gmail.com

 

 

 

Kontakt pre bližšie informácie:

 

 

 

PaedDr. Katarína Fülöpová, riaditeľka CPPPaP Pezinok;

 

 

 

 tel: 0905876085;