Autor príspevku: Dss-MOST, n.o.
Kontakt: infoadss-most.sk
Dátum pridania: 5. 6. 2018
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4282.php

Pre klientov: Ponúkame voľné miesta v podporovanom bývaní

 Chcete si vyskúšať väčšiu samostatnosť? 

Ponúkame voľné miesta v podporovanom bývaní,  

v ženskom a mužskom byte v Bratislave. 

Pre koho: 

Pre ľudí s duševným ochorením. 

Ak sa chcete naučiť fungovať samostatnejšie  a  naučiť  sa starať o domácnosť, či hospodáriť s peniazmi je táto služba určená práve pre Vás.  

Kde:  Službu poskytujeme v dvoch plne zariadených bytoch v  Bratislave. 

O službe: 

Klient nastúpi do Podporovaného bývania na dobu minimálne 6 mesiacov až 5 rokov, počas ktorých sa pod vedením bytového asistenta naučí  samostatnejšie zvládať požiadavky spojené s vedením domácnosti, hospodárením a nárokmi, ktoré kladie na človeka bežný život. Cena za službu je 142,50 Eur / mesiac.  

Na koho sa môžete obrátiť

Mgr. Zdenka Killingerová, vedúca prevádzky podporovaného bývania, tel. kontakt: 0910 318 324, email: prevadzka@dss-most.sk