Autor príspevku: Centrum HYPNOS
Kontakt: karieraahypnos.sk
Dátum pridania: 25. 9. 2018
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4399.php

Kurz: KOGNITÍVNO-BEHAVIORÁLNA HYPNOTERAPIA

Máte záujem zmeniť profesijné zameranie alebo rozšíriť svoje terapeutické nástroje o účinnú metódu pomoci? Tento kurz by mohol byť pre vás vhodným riešením ...

Kurz Kognitívno-behaviorálnej hypnoterapie (KBH) je navrhnutý tak, že integruje hypnózu, kognitívno-behaviorálnu terapiu (KBT) a mindfulness do komplexnej hypnoterapie. Je to veľmi účinný model krátkodobej terapie, ktorý umožňuje úspešne pracovať s vedomou mysľou klientov a vďaka hypnóze zároveň pozitívne ovplyvňovať ich podvedomie. KBH je efektívna metóda pomoci pri širokej škále psychických i telesných porúch. 

Cieľom intenzívneho 3-mesačného kurzu KBH je poskytnúť účastníkom komplexnú teoretickú i praktickú prípravu, ktorá vám umožní pracovať samostatne ako hypnoterapeut, prípadne obohatiť vašu súčasnú terapeutickú prax o nové metódy pomoci. Na kurze si osvojítevšetko dôležité, aby ste účinne viedli sedenia, komunikáciu s klientom, diagnostiku i terapeutické techniky. Tiež sa naučíte ako efektívne vybudovať a viesť vašu vlastnú prax tak, aby ste mali vždy dostatok spokojných klientov.

 

Začiatok kurzu: 16.11.2018

Miesto konania: Bratislava

Rozsah kurzu: 240 hodín

Počet dní výučby: 12 dní, 4 bloky po 3 dni

Počet účastníkov: Maximálne 12

Forma ukončenia: Certifikát KBH

Lektor: Mgr. Miroslav Danaj, Dip. CBH - zakladateľ Centra HYPNOS 

Všetky informácie o Kurze KBH nájdete na našej stránke:
https://hypnos.sk/academy/kognitivno-behavioralna-hypnoterapia/