Autor príspevku: Martina Žilincová
Kontakt: m.zilincovaagmail.com
Dátum pridania: 27. 9. 2018
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4402.php

Mám záujem o part time job

Dobrý deň, mám záujem o prácu formou home office s flexibilnou pracovnou dobou. Pracujem ako psychologička v školskom zariadení. Mám skúsenosti so psychodiagnostikou a spracovávaním dát, s písaním správ z diagnostických vyšetrení, s administratívnou činnosťou. Zároveň ponúkam možnosť psychoterapeutického vedenia - som frekventantkou psychoterapeutického výcviku v inštitúte logoterapie a to bez nároku na odmenu, prípadne za dobrovoľný príspevok, sedenia by prebiehali v Námestove. Mojou motiváciou je prehĺbiť a  naučiť sa novým zručnostiam. :) 

Kontakt: m.zilincova@gmail.com, 0910 815 165