Autor príspevku: Jana Dejová Hánová
Kontakt: jhanovaacentrum.sk
Dátum pridania: 4. 10. 2018
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4410.php

SÚCIT a SÚCIT SO SEBOU ako mu porozumieť a ako ho rozvíjať

Inštitút zdravého vývinu v spolupráci so Slovenským inštitútom pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE)

 

Workshop vedie: Mgr. Hana Vojtová 

Súcit je pravdepodobne jednou z kľúčových motivácií, prečo si vyberáme pomáhajúce profesie. Ale ako vlastne rozumieme tomu, čo je súcit? Vieme ho uplatniť aj voči sebe? A dokážeme pomôcť našim klientom, aby v sebe našli súcit, ktorý ich môže uzdravovať? Súcítenie so sebou je podmienkou pre pozitívnu prognózu v psychoterapii. Obzvlášť v psychotraumatológii nemôžeme sprevádzať ľudí v liečivom procese bez toho, aby v sebe našli ochotu a silu byť sami sebe spojencami. Poznatky z neurobiológie, psychoterapie a budhistickej filozofie nám môžu pomôcť pochopiť proces súcitu a súcitu so sebou a objaviť, kde sa môže tento proces blokovať a ako s tým pracovať. Súčasťou workshopu je aj skúsenosť na sebe. Vyskúšame si niektoré cvičenia, ktoré pomáhajú seba-súcit kultivovať. Cieľom workshopu je najmä pomôcť nám hľadať a rozvíjať zdroje súcitu so sebou pre našich klientov, ale môže byť užitočný aj pre našu vlastnú sebapodporu. Môžeme prehĺbiť pochopenie seba, svojho zaobchádzania s utrpením a jeho liečením.

Workshop je určený psychológom, psychoterapeutom a iným odborníkom pomáhajúcich profesií.

Lektorka Mgr. Hana Vojtová - psychoterapeutka, klinická psychologička, EMDR trénerka a supervízorka, lektorka SIPE, pracuje v súkromnej praxi v Trenčíne

V prípade záujmu zabezpečíme kredity SKP (Slovenská komora psychológov) – 16 kreditov

Miesto: Inštitút zdravého vývinu, Štefánikova 34, Žilina

Čas: 09:00 – 18:00 a 9:00 – 15:00

(min. počet: 10 účastníkov)

viac info a online prihlásenie TU:

http://terrainweb.sk/?page_id=1457