Autor príspevku: Dušana Priehradná
Kontakt: dpriehradnaagmail.com
Dátum pridania: 6. 1. 2019
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4492.php

Terapia hrou a filiálna terapia (AKREDITOVANÉ MŠ SR) OBSADENÉ

Ciežom výcvikového programu (v rozsahu 90 hodín) je osvojenie terapeutických a poradenských zručnosti pri práci s demi predškolského a mladšieho školského veku s využitím terapie hrou a filiálnej terapie. Tvori ho budú teoretické vstupy, diskusie, skupinová práca, hranie rolí, ukážky videonahrávok z terapií, priama práca s detskými klientmi, kazuistiky, supervízie individuálne aj skupinové, samoštúdium. Venova sa budeme aj poradenskej práci s rodičmi - Nácviku rodičovských zručností prostredníctvom hry. Akreditované MŠVT SR - 21 kreditov pre odborných zamestnancov. 

Termíny: 1.stretnutie  09.-10.01.2020

               2.stretnutie  06.02.2020

               3.stretnutie  12.03.2020

               4.stretnutie  23.04.2020

               5.stretnutie  15.05.2020

               6.stretnutie  12.06.2020

               7.stretnutie  11.09.2020

               8.stretnutie  09.10.2020

               9.stretnutie  06.11.2020

 

Miesto realizácie: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzahovej väzby, M.R.Štefánika 48, Martin (v blízkosti kina Moskva, budova oproti potravinám COOP Jednota).

Pokiaž máte akékokožvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na Mgr. Moniku Boričovú (0918 933 727).

 

Ďalšie informácie a prihlášku nájdete na www.rodinnaterapia.sk