Autor príspevku: Miloslava Fellegiová
Kontakt: milly.fellegiagmail.com
Dátum pridania: 15. 2. 2019
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4542.php

CPPPaP Bratislava 5 - sociálno-administratívny zamestnanec

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie príjme do praoovného pomeru sociálno - administratívneho zamestnanca do prijímacej kancelárie.

Dátum predpokladaného nástupu: 15.3.2019, príp. podľa dohody

Druh pracovného pomeru: plný úväzok s perspektívou trvalého pracovného pomeru

Kvalifikačné predpoklady: ÚSV/ VŠ sociálna práca

Odmeňovanie: zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie o pracovnom mieste:

- PhDr. Miloslava Fellegiová, riaditeľka, 0911 411 963

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s motivačným listom, profesijným životopisom, osobným dotazníkom a súhlasom o spracovaní osobných údajov zasielajte na adresu:

PhDr. Miloslava Fellegiová, CPPPaP, Švabinského 3352/7, 851 01 Bratislava alebo mailom fellegiova@cpppapba5.sk do 1.3.2019.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.