Autor príspevku: Dušana Priehradná
Kontakt: dpriehradnaagmail.com
Dátum pridania: 19. 2. 2019
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4545.php

Rodinná terapia a terapia vzťahovej väzby: výcvikový program OBSADENÉ

 

Obsah výcviku:

 • teória attachmentu, komplexná vývinová trauma a jej vplyv na vývin mozgu
 • diagnostika porúch attachmentu u detí, adolescentov a dospelých
 • princípy a východiská nedirektívnej psychoterapie (Carl Rogers), terapie vzťahovej väzby a rodinnej terapie (Daniel Hughes), najnovšie poznatky z neurobiológie a neuropsychológie  (DanielSiegel, Jonathan Baylin Bruce Perry)
 • účinné terapeutických metódy, postupy a intervencie pri práci s deťmi a ich rodinami (rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu, práca s traumou, spracovanie minulosti dieťaťa, dotyková terapia, práca s telom, dyadická vývinová psychoterapia, theraplay, práca s pieskom, ...)   
 • absolvent sa učí identifikovať základné problémy v živote rodiny - psychosomatika, problematické správanie, psychické a emočné problémy v rodine (neurotické prejavy, tiky, depresie, strachy a úzkosti, adaptačné problémy, závislé vzťahy, poruchy vzťahovej väzby....) a sprevádza členov rodiny pri ich zvládaní a spracovávaní,
 • skupinová aj individuálna supervízia

Rozsah a štruktúra výcviku:

 • celkový rozsah výcviku 180 hodín
 •  individuálna supervízia 20 hodín
 • 8 stretnutí x 3 dni (streda, štvrtok, piatok
 • doba trvania výcviku 14 mesiacov
 • účastníci obdržia materiály k jednotlivým stretnutiam
 • predpokladá sa individuálne štúdium zadaných materiálov medzi jednotlivými stretnutiami a terapeutická práca s klientami

Akreditácie/certifikáty:

 • akreditované MŠVT SR – Inovačné vzdelávanie pre odborných zamestnancov, 25 kreditov
 • po úspešnom absolvovaní účastníci obdržia certifikát

Termíny pre výcvik "Rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu":

1. stretnutie: 15.-17.01.2020

2. stretnutie: 25.-27.03.2020

3. stretnutie: 20.-22.05.2020  

4. stretnutie: 16.-18.09.2020

5. stretnutie: 14.-16.10.2020

6. stretnutie: 09.-11.12.2020

Termíny 7. a 8. stretnutia si dohodneme na prvom stretnutí. Organizátori si vyhradzujú právo na  zmenu termínu v nevyhnutnom prípade.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať na adrese rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na 0918 933 727. Ďalšie informácie a prihlášku nájdete na www.rodinnaterapia.sk