Autor príspevku: Lenka Martinkovičová
Kontakt: bekovalenkaagmail.com
Dátum pridania: 15. 3. 2019
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4568.php

WORKSHOP Ľudskosť v psychodiagnostike

O workshope:
Workshop sa zameriava na to, ako môžeme pri psychodiagnostike fungovať vo vzťahu s klientom – ako človek s človekom, psychológ/špeciálny pedagóg s klientom, odborník so zdravotne znevýhodnenou osobou, prípadne ešte inak. Psychodiagnostika pomáha dávať nálepky druhým, ale čo to robí s nami samotnými? Ako ovplyvňuje následný dialóg s klientom náš prvotný postoj ku psychodiagnostike a k jej výsledkom? Lektorka sa snaží pýtať a chce spoločne s Vami hľadať odpovede na rôzne otázky: ,,Kde nájsť ľudskosť vo vzťahu s klientom, s jeho rodičmi, pri stanovovaní diagnózy, a pri jej oznamovaní?“, ,,Aké sú základné práva diagnostikovaných klientov, a nielen tie, ktoré nájdeme v Psychodiagnostických štandardoch?“
Jedným z cieľov workshopu je hovoriť spolu o moci psychológov, ktorú im pripisujeme my sami, o moci, ktorú si sami psychológovia privlastňujú, a tiež o tom, ako s touto pomyselnou mocou pracovať, aby sme pri tom nezabúdali na kritické myslenie a na rôzne uhly pohľadu, ktoré nás volajú k ich preskúmaniu. Lektorka Vás pozýva do rozhovoru o tom, v čom všetkom nám môže psychodiagnostika poslúžiť – zďaleka to nie je len diagnostika klienta. Workshop má taktiež zážitkovú časť.

Témy workshopu:

  • Nálepky v psychodiagnostike
  • Zážitková časť – pozrime sa na psychodiagnostiku z viacerých strán
  • V čom okrem určenia diagnózy môže byť psychodiagnostika užitočná, a ako z nej vyťažiť čo najviac?

 

O lektorke

Mgr. Katarína Medzihorská pracovala ako školský psychológ v ČR a na Slovensku, v špeciálnom aj v bežnom školstve. V ČR pôsobila tiež ako psychológ a vedúca v SPC (Speciálně pedagogické centrum, na Slovensku pod názvom CŠPP). Jej cieľovou skupinou boli deti a dospievajúci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V skutočnosti pracovala s úžasnými deťmi a s mladými ľuďmi, z ktorých každý mal svoje jedinečné vlastné sny, plány, radosti a schopnosti. Momentálne pôsobí v projekte na podporu mladých ľudí znevýhodnených sociálne či zdravotne v rámci Banskobystrického kraja. Absolvovala komplexný psychoterapeutický výcvik v Prístupe zameranom na riešenie a je certifikovaný Kids´skills kouč (na riešenie orientovaná práca s deťmi, rodičmi a komunitou). Bližšie informácie o lektorke aj na stránke IDP v časti o tíme: www.vdialogu.sk/o-idp/tim-2/.

 

Termín: 26.4.-27.4.2019 (v piatok 26.4. od 15:00 do 19:00, v sobotu 27.4. od 9:00-17:00)

Miesto stretnutia:  Banská Bystrica 

Účastnícky poplatok: 45 € pri platbe do 31.3.; 55 € pri platbe od 1.4. Platba cez ESHOP: https://www.dobrecentrum.sk/e-shop/ludskost-v-psychodiagnostike/

Registrácia cez: https://www.dobrecentrum.sk/registracia/, prosíme Vás do políčka  OBLASŤ VEDY, VÝSKUMU A PRAXE  napísať názov WS, na ktorý sa hlásite.