Autor príspevku: Daniela Čechová
Kontakt: adler.orgagmail.com
Dátum pridania: 22. 3. 2019
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4578.php

14. ročník letnej školy adlerovskej psychológie: Párové poradenstvo, Dr. Paul R. Peluso, Ph.D.

14. ročník letnej školy adlerovskej psychológie

Téma: Párové poradenstvo

20 kreditov SKP

Hlavným lektorom je: Dr. Paul R. Peluso, Ph.D.

Dr. Paul R. Peluso je profesorom poradenskej psychológie v oblasti duševného zdravia a predsedom katedry vzdelávania v rámci poradenskej psychológie na Florida Atlantic University. Zároveň je licencovaným poradenským psychológom v oblasti duševného zdravia, licencovaným rodinným a manželským psychoterapeutom, certifikovaným poradenským psychológom, certifikovaným poradenským psychológom v oblasti duševného zdravia v prípade katastrofy a supervízorom. Dr. Paul R. Peluso je zároveň autorom množstva monografií a publikácií a lektorom na medzinárodnej úrovni. Už viac ako desať rokov výskumne spolupracuje s Dr. Johnom M. Gottmanom, Ph.D, ktorý je priekopníkom v oblasti výskumu a longitudinálnych štúdií partnerskej dynamiky.