Autor príspevku: Viera Hojnošová
Kontakt: viera.hojnosovaagmail.com
Dátum pridania: 10. 4. 2019
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4597.php

THERAPLAY s EVANGELINE MUNNS

INŠTITÚT TERAPIE HROU 

Vás pozýva na dvojdňový workshop  

THERAPLAY 

      s EVANGELINE MUNNS

THERAPLAY je model terapie hrou zameraný na vzťahovú väzbu. Usiluje sa o zlepšenie pozitívnej väzby medzi rodičmi a ich deťmi. Podporuje empatiu medzi rodičom a dieťaťom, ich vzájomné naladenie sa na seba, čím pomáha dieťaťu k lepšej regulácii správania. Pri Theraplay sa vytvára atmosféra, ktorá zdôrazňuje pozitívne stránky rodiča aj dieťaťa a do ich života prináša radosť, zábavu a smiech. 
Základné princípy Theraplay - štruktúra, zapojenie, starostlivosť a výzva napomáhajú tomu, aby bola efektívna v krátkom čase. Možno ju využiť pri širokom spektre ťažkostí detí v rôznom veku. Theraplay priniesla významné pozitívne zmeny nielen v dysfunkčných, pestúnskych a adoptívnych rodinách.

Dr. Evangeline Munns, CPsych., RPT/S, TT/ST, CAPT/S.

Certifikovaná trénerka a supervízorka v Theraplay inštitúte v Chicagu, Asociácii pre terapiu hrou v USA a v Kanadskej asociácii pre terapiu hrou. Viedla množstvo medzinárodných workshopov, je autorkou kníh a viacerých odborných článkov,
 získala niekoľko významných ocenení za svoju prácu.

Viac na terapiahrou.sk