Autor príspevku: Katarína Mihinová
Kontakt: probstovaapost.cz
Dátum pridania: 16. 3. 2007
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-460.php

Deň otvorených dverí v LVS v Bratislave


Deň otvorených dverí
v Liečebno–výchovnom sanatóriu /LVS/.

Kedy: 27. marca 2007 v čase od 9:30 – 15:30 h.

Kde: LVS, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava – Kramáre

Pre koho je určený : široká laická verejnosť /rodičia, deti../, odborní pracovníci /pedagógovia, psychológovia ..../

Program: • nahliadnutie do procesu výučby počas vyučovacej hodiny / vyučovacie hodiny 9:45 – 10:30, 10:45 – 11:30, 11:35 – 12:20, 12:30 – 13:10/
komunita /13:15 – 13:45 /
• obed /13:45 – 14:15 /
• nahliadnutie do procesu výchovy v popoludňajšom programe /14:15 – 15:30 /

• Ďalšie možnosti: rozhovory s odbornými pracovníkmi LVS
• prehliadka budovy a areálu LVS

Informácie: 02/54 777 280, www.zshrdlickovaba.edu.sk