Autor príspevku: Súkromné centrum Mirabilis
Kontakt: sukromnecentrum.peagmail.com
Dátum pridania: 23. 5. 2019
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4625.php

NEPREMEŠKAJ Inkluzívne konzílium - registrácia otvorená do NEDELE

Pozývame Vás na I. medzinárodné konzílium Inkluzívne prístupy v praxi pomáhajúcich profesií.

 

Kedy? 25. jún /utorok/ 2019

Kde? Partizánske

Kurzovné? 30 €

Registrácia? registracia2019@gmail.com

 

Program I. medzinárodného konzília o inkluzívnych prístupoch je určený pre odborníkov z pomáhajúcich profesií: 

- špeciálni pedagógovia,

- liečební pedagógovia,

- asistenti pedagóga, 

- terapeuti, 

- sociálni pracovníci,

- a všetky profesie, ktoré pracujú s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

 

 

Program:

8.00 h.  8.45 h. registrácia účastníkov

9.00 h.  09.30 h. otvorenie konzília

9.30 h. 10.00 h.    Inkluzívny prístup v práci asistenta pedagóga, špeciálneho pedagóga, pedagóga a sociálneho pracovníka s deťmi     s ťažkosťami v správaní, s ADHD a s DYS.

Mgr. Svetlana Síthová, Súkromná prax - centrum Mirabilis,

doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD., UKF Nitra

10.00 h. 10.30 h.    Inklúzia a nadané deti

doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc., Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

10.30 h. – 11.00 h.  Existuje vôbec inklúzia?                                                       

PhDr. Miroslava Tokovská, PhD., VID Specialized University, Nórsko

prestávka

11.20 h. 11.40 h.    (ne) Inklúzia z pohľadu rodiča dieťaťa s Aspergerovým syndrómom

PhDr. Michaela Saleh

11.40 h. 12.00 h.    Terénna inklúzia v marginalizovaných komunitách. Príklady dobrej praxe.

Mgr. Roman Veverka, Teach for Slovakia

12.00 h. 12.20 h.    Asistent pedagóga, alebo medzery školského systému v práci asistenta pedagóga na základnej škole

Mgr. Zuzana Ölvecká, absolventka Školy inkluzionistov, Základná škola Ivanka pri Nitre

12.40 h. 13.00 h.    Inkluzívne a efektívne prístupy v práci pedagóga na vysokej škole

PhDr. Vladimíra Beliková, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

prestávka

14.00 h. 14.30 h.    Stratégie a metódy pre podporu žiakov so ŠVVP vo výuke angličtiny z pohľadu asistenta pedagóga a pedagóga

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD., Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra anglického jazyka a literatúry

14.30 h. 14.50 h.    Každé dieťa sa môže rozvíjať - každé dieťa je možné rozvíjať

Mgr. Hana Kolníková, Rozvojdietata.sk

14.50 h. 15.10 h.    Edukácia mozgu - ako zvýšiť potenciál sebe i žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Ing. Ján Sládek, Body & Brain Slovakia

15.10 h. 15.30 h.    Pes a jeho rola v inklúzii alebo prvky intervencií s asistenciou psov (canisterapie) využívané na rozvoj osobnosti žiakov a klientov v práci pomáhajúcich profesií

Mgr. Et Mgr. Martina Michalková, Zmysel života, n. o.

prestávka

15.45 h. 16.05 h.    Ako inkluzívne učí neobčajne obyčajná pedagogička v základnej škole?

Mgr. Ľudmila Nosková, Základná škola, Stupava

16.05 h. 16.25 h.    Nácvik psychohygieny tu a teraz - aby sme ako pomáhajúce profesie nevyhoreli

Mgr. Eva Sobotová, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Partizánske

16.25 h. - 16.45 h.  Moderovaná diskusia

Záver inkluzívneho konzília a tombola

 

Sprievodné bonusy inkluzívneho konzília:

Predaj pomôcok, hier a kníh od vydavateľstva Infra Slovakia

Ponuka ergonomických násad na ceruzky pre deti a iné pomôcky od Rozvojdietata.sk

Tabuľa potrebných zmien v praxi pomáhajúcich profesií

Inkluzívna súťaž pre jednotlivcov s prekvapením

Tombola

Fotokútik inklúzie

 

Moderátorka: Mgr. Miriama Junasová

 

Cieľová skupina účastnívko: asistenti pedagóga

špeciálni pedagógovia /školskí a poradenskí/

psychológovia /školskí a poradenskí/

sociálni pracovníci

pedagógovia

zdravotní asistenti

rodičia

 

Účastnícky poplatok:   30 €

Registrácia: registracia2019@gmail.com              

Registrácia je otovrená do 23. júna do 23:00 hod.

 

Aktuality sú uverejňované na sociálnej sieti Facebook v evente s návzom I. medzinárodné konzílium Inkluzívne prístupy

                  

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI