Autor príspevku: Dagmar Kútna
Kontakt: poradnadcaagmail.com
Dátum pridania: 9. 7. 2019
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4658.php

Psychológ -voľné miesto

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Dubnica nad Váhom prijme do pracovného pomeru na zastupovanie počas materskej dovolenky psychológa/psychologičku

Typ pracovného pomeru - 100% úväzok

Požadované vzdelanie - vysokoškolské druhého stupňa v obore psychológia. Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

Plat - na základe stupnice platových taríf odborných zamestnancov vo verejnom záujme 

Dátum nástupu - od 1.9.2019 alebo podľa dohody

Náplň práce - psychologická diagnostika, poradenstvo a intervencia pre klientov CPPPaP od narodenia po ukončenie prípravy na povolanie. Spolupráca v tíme s ostatnými zamestnancami a ďalšími odborníkmi. Realizácia preventívnych programov a prednášková činnosť na školách podľa požiadaviek

Požadované doklady - písomná žiadosť, motivačný list, profesijný štrukturovaný životopis a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov nám môžete zasielať na:

poradnadca@gmail.com, ppp_dca@stonline.sk, alebo na adresu CPPPaP, Mgr. Dagmar Kútna, Partizánska 151/3, 018 41 Dubnica nad Váhom.