Autor príspevku: Dss-MOST, n.o.
Kontakt: infoadss-most.sk
Dátum pridania: 6. 9. 2019
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4691.php

Voľné miesta pre klientov v rehabilitačnom stredisku Dss-MOST, n.o.

Dss-MOST, n.o. ponúka voľné miesta v Rehabilitačnom stredisku, pre ženy  a mužov v  Bratislave s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji

Pre koho:

Pre  dospelé osoby s poruchami z okruhu psychóz, najmä schizofrénia a afektívne poruchy z Bratislavského kraja. Individuálne posudzujeme potrebnosti služby u osôb s ťažkými neurotickými poruchami a s poruchami osobnosti. 

 

Ak ste na invalidnom dôchodku, alebo dlhodobej PN z dôvodu duševnej poruchy, chýba vám spoločnosť, pocit užitočnosti, zábava, sebavedomie a radi by ste zmobilizovali svoj potenciál, je pre vás vhodné naše rehabilitačné stredisko.

Kde: Službu poskytujeme v  priestoroch rehabilitačného strediska na Haanovej 10, Bratislava-Petržalka.

O službe:

Denný program rehabilitačného strediska je klientom k dispozícii v  pracovné dni od 8.00 do 16.00 v našich priestoroch. Štruktúra programu je navrhnutá tak, aby všestranne podporovala obnovu sebestačnosti klientov a ich opätovné začlenenie do spoločnosti. Klienti sa učia vytvoriť si denný režim, určovať si osobný plán a ciele, zvládnuť základné práce potrebné v domácnosti (upratovanie, nakupovanie, príprava občerstvenia, správne stravovacie návyky, vybavovanie na úradoch…), majú príležitosť a podporu k rozvíjaniu svojho spoločenského života a záujmu o druhých ľudí, či dianie okolo seba.

Rehabilitačné stredisko je otvorené od 8:00 do 16:00. Poplatok na deň  je 0,60 €.

Program rehabilitačného strediska (RS) si môžete pozrieť tu: Program RS

Na koho sa môžete obrátiť:

Ing. Zuzana Zatloukalová, tel.číslo: 0911 404 656,  mailto:info@dss-most.sk