Autor príspevku: Jana Dejová Hánová
Kontakt: jhanovaacentrum.sk
Dátum pridania: 9. 9. 2019
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4693.php

Trauma a Disociácia a ich porozumenie z pohľadu Neurobiológie a Vzťahovej Väzby

Workshop je určený psychológom, psychoterapeutom a iným odborníkom pomáhajúcich profesií.

 

Keď psychotraumatológiu definujeme veľmi široko ako oblasť, ktorá sa zaoberá všetkými nespracovanými skúsenosťami, ktoré majú dopad na súčasné fungovanie človeka, objavíme, že nám môže pomôcť porozumieť ťažkostiam veľkej väčšiny ľudí s duševnými (a aj mnohým s telesnými) ťažkosťami. Terapeuti často zisťujú, že traumatizovaní ľudia potrebujú špecifický prístup. Aby sme im porozumeli a dokázali im byť účinne nápomocní, aby sme neškodili, vyžaduje si to od nás doplniť si vedomosti o pôsobení traumatického stresu na CNS. Vedieť rozpoznať jeho krátkokobé i dlhodobé a chronické následky. Traumatizácia vo vzťahovej väzbe predstavuje obzvlášť citlivé a boľavé miesto, pre život i liečbu. Súčasne hlbšie pochopenie vzťahovej väzby, jej vývinu i narušení dáva kontext toho, ako vzniká odolnosť (resiliencia) alebo naopak zraniteľnosť voči neskorším traumatickým
skúsenostiam. Seminár má za cieľ priniesť podstatné poznatky z psychotraumatológie, vďaka ktorým môžeme porozumieť dopadom traumatizácie, ale aj ich v rámci nevyhnutnej psychoedukácie vedieť objasniť klientom a pacientom. Predovšetkým nám umožnia orientáciu v terapeutickom procese a lepšiu vzájomnú spoluprácu na liečbe.

 

Lektorka: Mgr. Hana Vojtová

 

VIAC info a PRIHLÁSENIE tu: http://terrainweb.sk/?mec-events=porozumenie-traume-a-disociacii-cez-neurobiologiu-a-vztahovu-vazbu