Autor príspevku: Soňa Pekarovičová
Kontakt: pekarovicovaacentrumdys.sk
Dátum pridania: 18. 9. 2019
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4706.php

Sila hnevu

Kurz je určený rodičom, ktorí nadobúdajú pocit, že nezvládajú hnev svojho dieťaťa.

Naše stretnutie bude obohatené o zážitkové vzdelávanie. Zážitok a reflexia pocitov počas aktivít Vás vovedie do témy, čo Vám umožní vzdelávať sa prostredníctvom vlastnej skúsenosti. Zážitok vám pomôže spoznať vlastné pocity, ktoré vo Vás detský hnev vyvoláva. Pomôže Vám porozumieť, prečo v konkrétnych situáciách s dieťaťom reagujete určitým spôsobom. 

Pozrieme sa aj na vývinové aspekty života dieťaťa. Z pohľadu vývinovej psychológie sa zameriame na prejavy detí s cieľom zistiť, ktoré prejavy správania sú vývinovo v norme.

Súčasťou kurzu je nácvik rodičovských zručností, aby ste vedeli reagovať na svoje dieťa. Budeme rozvíjať tie, ktoré znižujú agresívne správanie detí. Budemem hľadať tie, ktoré vyhovujú Vašemu temperamantu. Učiť sa budeme na Vašich každodenných situáciách.

Budeme sa učiť uvoľňovať detský hnev pomocou hry. Naučíme sa identifikovať hrové prejavy, kedy dieťa uvoľňuje hnev. Hry môžete využívať počas náročnejších období alebo ako nástroj prevencie častých výbuchov hnevu.

Kurzom Vás budú sprevádzať

Mgr. Táňa Klempová - psychologička a psychoterapeutka (ukončený dlhodobý výcvik v koncentratívnej pohybovej terapii)

Mgr. Soňa Pekarovičová - špeciálna pedagogička (autorka konceptu CentrumDys, ukončené vzdelávanie v Poradenstve s prvkami Terapie hrou a Filiálnej Terapie)

Cena kurzu je 130€ skorá rezervácia (do 23.10.) , 150 € neskorá rezervácia. Cenu je možné po dohode uhradiť aj na splátky.

Výhodou skorej registrácie je aj zapracovanie očakávaní záujemkýň a záujemcov do programu.

Všetky potrebné informácie a prihlasovanie tu