Autor príspevku: Michaela Chupáčová
Kontakt: institutschematerapieagmail.com
Dátum pridania: 30. 9. 2019
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4721.php

Schématerapia detí a adolescentov - 1. modul

Milí kolegovia, 

Slovenský inštitút schématerapie (SIST) vás pozýva na medzinárodne certifikované vzdelávanie s názvom Schématerapia detí a adolescentov. 

Schématerapia je relatívne mladý psychoterapeutický smer, ktorý integruje prístupy kognitívnej, behaviorálnej, psychodynamickej, gestalt terapie a teórie vzťahovej väzby. Špecifickým prístupom, ktorý sa v schématerapii nazýva Limitované znovu-rodičovstvu, terapeut pomáha klientovi naplniť jeho nenaplnené rané emočné potreby, uvedomiť si jeho maladaptívne presvedčenia a spôsoby zvládania a postupne tak posilňovať jeho samostatnosť v naplňovaní vlastných emočných potrieb zdravým spôsobom. Využíva pritom celú škál kognitívnych, behaviorálnych a zážitkových techník.

Náš výcvik v Schématerapii detí a adolescentov sa zameriava na špecifiká schématerapeutickej práce v tejto skupine klientov. Vzdelávanie bude prebiehať v dvoch moduloch. Prvý modul sa uskutoční 29.11.-1.12. 2019. Druhý modul sa uskutoční 30.4.-3.5. 2020. Účastníci majú možnosť získať kredity od SKP a po splnení kritérií Medzinárodnej spoločnosti pre schématerapiu (ISST) aj medzinárodne uznávaný certifikát. 

Pre prihlásenie na prvý modul, kliknite sem: https://tinyurl.com/prvy-modul

Pre prihlásenie na druhý modul, kliknite sem: https://tinyurl.com/druhy-modul

Cena je 240€ (1. modul) a 320€ (2. modul). Spoločne obdržíte 18+24 výcvikových hodín.

Viac informácií nájdete na našej pozvánke, alebo kliknite na www.institutschematerapie.sk

 

Slovenský inštitút schématerapie