Autor príspevku: Ivana Kmetova
Kontakt: ivana.kmetovaanavrat.sk
Dátum pridania: 30. 9. 2019
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4725.php

Dôležitosť životnej histórie detí v NRS

Ako hovoriť o minulosti dieťaťa so samotným dieťaťom, význam identity pre dieťa. Odporúčania pre rodičov, odborníkov ako rozprávať s deťmi v rôznych vývojových stupňoch. Vhľad do výskumov v tejto oblasti. Práca s metodikou Kniha života.

Kontakt ivana.kmetova@navrat.sk

https://www.navrat.sk/o-nas/centra-navrat/63-centrum-navrat-v-bratislave/527-ponuka-jesennych-seminarov-v-bratislave