Autor príspevku: Petra Čurdová
Kontakt: petra_valovicovaayahoo.com
Dátum pridania: 10. 10. 2019
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4736.php

Podporná terapeutická skupina pre rodičov a príbuzných detí s PAS

V októbri 2019 sa otvára podporná terapeutická skupina pre rodičov a príbuzných dieťaťa s poruchou autistického spektra.

Skupinu povedie:

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.

klinická psychologička a psychoterapeutka

(kontakt pre prípad potreby: 0905 105 344)

Skupina sa bude stretávať v utorky v čase od 17:00 do 18:30 hod. v priestoroch zdravotníckeho zariadenia ESBA, Poliklinika Tehelná (5. posch.)

Aktuálne už prebiehajú skúšobné stretnutia (možné je individuálne prihlásenie na konkrétne termíny):

1.10., 8.10., 15.10.

V novembri a decembri 2019 bude skupina pracovať v dátumoch:

5.11., 12.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12. (termín podľa záujmu účastníkov) 

Termíny stretnutí na január a február 2020 budú zverejnené neskôr.

U účastníkov skupiny sa predpokladá záujem o pravidelnú spoluprácu 

(členstvo v skupine budú môcť od novembra 2019 obnovovať vždy na 2-mesačnej báze formou úhrady účastníckeho poplatku na 2 mesiace vopred, poplatok bude reflektovať počet stretnutí za dané obdobie - viac info a prihlásenie na info@esba.sk)

Skupina je zatiaľ otvorená, noví účastníci budú postupne pribúdať (max. počet účastníkov je 16)