Autor príspevku: Martina Medžová
Kontakt: medzova.maagmail.com
Dátum pridania: 15. 10. 2019
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4739.php

Voľné pracovné miesto v Poradenskom centre na Katolíckej univerzite v RK

K dispozícii je novovytvorené miesto na plný pracovný úväzok v Poradenskom centre KU, ktoré poskytuje poradenské a podporné služby vysokoškolským študentom. Termín nástupu je možný od 1. 11. 2019.

Ide o odbornú psychologickú prácu, ale aj o tvorivú činnosť. V tíme pracujú okrem koordinátora Poradenského centra ešte ďalší traja psychológovia, jeden z nich je oprávnený poskytovať supervíziu. Takže samozrejmosťou je, že nový pracovník bude môcť využívať supervíziu bezplatne.

Podmienky pre uchádzačov sú: 
1. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia
2. aktívne ovládanie anglického jazyka (kvôli komunikácii so zahraničnými študentmi). 
3. zaslanie životopisu a motivačného listu
4. absolvovanie osobného pohovoru