Autor príspevku: Dušana Priehradná
Kontakt: dpriehradnaagmail.com
Dátum pridania: 23. 10. 2019
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4755.php

Dieťa a rodina v rozvode

Veľa rodičov, ktorí prechádzajú rozvodom sa domnieva, že deti nevnímajú, čo sa doma deje. Deti sú však na každou zmenu veľmi citlivé, vnímajú napätú atmosféru medzi rodičmi, aj keď nie sú pri hádkach prítomné. Seminár je zameraný na prácu s deťmi počas rozvodového konfliktu; na sprevádzanie dieťaťa témami, ktoré súvisia s rozpadom rodiny a to formou individuálnej aj skupinovej práce; poradenstvu a sprevádzaniu rodičov s cieľom zmierniť dopad záťaže na dieťa. Akreditované SKP 22 kreditov.

Seminár je určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov, pedagógov ...

Seminár je zameraný na témy:

  • skupinový program na prácu s deťmi vo veku 5 – 8 rokov pri/po rozvode rodičov;
  • skupinový program na prácu s deťmi vo veku 8 – 14 rokov pri/po rozvode rodičov;
  • program individuálnej práce s deťmi pri/po rozvode rodičov;
  • práca s rozvodovým konfliktom v rodine;
  • konflikty medzi rodičmi a dopad záťaže na deti;
  • deti a ich bojujúci rozvedení rodičia;
  • nastavenie výchovy a kontaktu s deťmi – ako ďalej po rozchode;

  • sprevádzanie dieťaťa témami, ktoré súvisia s rozpadom rodiny.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na Mgr. Moniku Boričovú (0918 933 727).

Bližšie informácie získate na www.rodinnaterapia.sk.