Autor príspevku: Peter Klubert
Kontakt: retedia.vycvikyagmail.com
Dátum pridania: 24. 10. 2019
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4756.php

zážitkový workshop - Kontakt s Gestalt psychoterapiou

Lektori:

Mgr. Roland Cagáň - poradenský psychológ, tréner Gestalt psychoterapie
PhDr. Peter Klubert, PhD. – klinický psychológ, tréner Gestalt psychoterapie
Mgr. Veronika Kuricová - klinický psychológ, tréner - učiteľ Gestalt psychoterapie

Cieľová skupina:

Workshop je určený pre záujemcov o psychoterapiu, obzvlášť Gestalt terapiu - psychológov, lekárov, sociálnych pracovníkov, liečebných pedagógov a študentov končiacich ročníkov týchto odborov. Maximálny počet účastníkov je 25.

Miesto konania:

Hospic u Bernadetky, Chrenovská 20/B, 94901 Nitra (hneď vedľa pumpy Slovnaftu a predajne Toyoty, za kruhovým objazdom pod Zoborom smerom na BB).
V prípade väčšieho počtu záujemcov o workshop v Bratislave je možné ho realizovať aj tam. Miesto v BA upresní Roland Cagáň.

Program a obsah workshopu:

Cieľom workshopu je oboznámenie účastníkov s Gestalt psychoterapiou a to najmä
prostredníctvom zážitku v malej a veľkej skupine. Teoretická časť bude venovaná histórii a súčasnosti Gestalt terapie, jej základným princípom a pilierom, o ktoré sa opiera, procesu uvedomovania, narušeniam plnohodnotného napĺňania potrieb, ako aj aplikácii Gestalt psychoterapie do praxe.

Odhadovaný počet kreditov z komory psychológov: 16

Účastnícky poplatok: 80 EUR

Účastnícky poplatok je možné uhradiť v hotovosti na mieste kurzu.

Spôsob záväzného prihlasovania: emailom na adrese p sychokliniksro@gmail.com
/upresnite prosím aj záujem o účasť v NR alebo BA/

Pozn.: Hodiny workshopu nenahrádzajú účastníkom hodiny v rámci dlhodobého
psychoterapeutického výcviku Gestalt terapie.