Autor príspevku: Diana Demkaninová
Kontakt: diana.demkaninovaauniba.sk
Dátum pridania: 24. 11. 2019
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4761.php

Konferencia Osobnosť v kontexte kogícií, emocionlatiy a motivácií VII - postkonferenčné workshopy

V rámci konferencie Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií VII, ktorúv dňoch 27.-28.11. organizuje Katedra psychológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave sme pripravili aj tzv. postkonferenčné workshopy.

Workshopy sú primárne určené účastníkom a účastníčkam konferencie, ale vzhľadom na pár voľných miest ponúkame aj odbornej verejnosti bez účasti na konferencii. Poplatok za jednotlvý workshop je 10€ (hradí sa na mieste).Kapacita workshopov je obmedzená, preto v prípade záujmu ma kontaktujte prostredníctom mailu diana.demkaninova@uniba.sk

WORKSHOPY:

Vladimír Burčík -Interaktívne formy spracovania výučbového obsahu a verifikácie vedomostí alebo pedagóg dizajnérom

Daniela Čechová - Partnerský kontrakt v párovom poradenstve a psychoterapii

Hana Smitková, Jana Lednická, Lucia Lenická - Participácia detí a adolescentov na tvorbe kontraktu v psychologickom poradenstve/terapii

Jakub Rajčáni -Predchádzanie falošne pozitívnym výsledkom v psychologickom výskume

Lucia Sabová, Gabriela Herényiová, Diana Demkaninová,, Radoslav Blaho -Adaptácia školského psychológa na školské prostredie