Autor príspevku: Lucia Žiaková
Kontakt: lucia.ziakovaagmail.com
Dátum pridania: 14. 2. 2020
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4817.php

Princíp attachmentu - vzťahovej väzby v práci s ohrozenými rodinami a možnosti jeho aplikácie do pra

Pre koho je seminár určený:

 

  • vhodné pre sociálnych pracovníkov i psychológov, pre komunitných, obecných, terénných, pracovníkov zariadení napr. Centier pre deti a rodiny, núdzového bývania pre rodiny s deťmi či zariadení pre osamelých rodičov s deťmi, týrané ženy...

 

Forma a obsah seminára:

 

  • seminár je realizovaný interaktívnym spôsobom s veľkým zapojením účastníkov a aj preto majú z neho všetci praktický osoh
  • program seminára je realizovaný neformálnym spôsobom a obsahuje koncepty vzťahovej väzby i traumy raného detstva, ale aj odborné koncepty budovania partnerstva pre spoluprácu s rodičom, ktorý má sám ťažkosti v oblasti vzťahovej väzby
  • cez kazuistiky z praxe i hrové učenie účastníci obohacujú jeden druhého a spoločne vytvárajú námety i odporúčania ako princípy attachmentu  citlivo a účelne začleniť do vlastnej praxe

 

Rozsah: 15 hodín (2 dni)

V prípade uzavretej skupiny (profesionálov jednej organizácie) ponúkame jeho prispôsobenie konkrétnej cieľovej skupine rodín s následnou supervíziu organizácie, tímov alebo jednotlivcov na podporu aplikácie princípu attachmentu do kazuistík a procesov práce s cieľovou skupinou.

Bližšie info a online prihlášku nájdete tu:

https://www.navrat.sk/co-robime/vzdelavanie