Autor príspevku: Kristína Klučiarová
Kontakt: kluciarova.kristinaagmail.com
Dátum pridania: 31. 5. 2020
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4881.php

Hladám si prácu psychologa v klinickej sfére

Dobrý deň,

Som aktuálne čerstvou absolventkou štúdia v odbore psychológia na Trnavskej Univerzite v Trnave (Mgr.). Rada by som si našla zamestnanie v oblasti klinickej psychológie, ak je to možné, vzhľadom na to, že ma táto oblasť veľmi zaujala a chcela by som v nej aj neskôr pokračovať v rámci špecializačného štúdia - klinickej psychológie.

Absolvovala som prax vo VÚDPaPe, kde som mala možnosť vyskúšať si rôzne druhy terapii s jednotlivými odborníkmi (arteterapia, kanisterapia...) zoznámiť sa s programom detí v integrovanej škôlke, zapájať sa do ich aktivít, byť pri administrovaní niektorých testov. Taktiež som 2x praxovala v Psychiatrickej nemocnici Phillipa Pinela v Pezinku (1x oddelenie závislostí, 2x Psychosomatické oddelenie), kde som mala možnosť sa zúčastňovať na aktivitách klientov, zoznámiť sa s ich programom, liečbou, zúčastniť sa muzikoterapii, skupinových terapií, autogénneho tréningu, komunite...

V prípade ponuky pracovného miesta ma, prosím, kontaktujte na mail kluciarova.kristina@gmail.com

Ďakujem veľmi pekne :)