Autor príspevku: Darina Alexyová
Kontakt: darin.alexagmail.com
Dátum pridania: 28. 6. 2020
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4905.php

Autentické stretnutia – kruh empatie (uzavretá skupina)

Séria stretnutí v uzavretej sebarozvojovej skupine, kde spoločne vytvoríme bezpečný priestor na autentické zdieľanie. V štrukturovaných aktivitách vo dvojiciach, ako aj spoločne v skupine, budeme trénovať svoju prítomnosť, všímavosť a empatiu. Budeme sa môcť zažívať, skúmať a učiť v interakciách s druhými ľuďmi.

PRE KOHO SÚ STRETNUTIA URČENÉ
Práve pre teba, ak platí niečo, alebo aj všetko z nasledovného:
– si unavený/á z každodenného kolobehu a ruchu povinností, činností a myšlienok
– chceš sa na chvíľu zastaviť, spojiť sa so sebou a zažiť autentické spojenie s druhými
– hľadáš priestor, kde môžeš byť sám sebou, zdieľať svoje prežívanie bez toho, aby si bol/a hodnotený/á
– máš záujem v bezpečnom prostredí trénovať svoje komunikačné zručnosti, schopnosti sebapoznávania a vzťahovania sa k druhým, ktoré ti pomôžu zlepšiť svoj vzťah k sebe, ako aj vzťahy „tam vonku“
– si zvedavý/á, máš odvahu sa spoznávať, byť pred sebou aj pred druhými zraniteľný/á
– máš ochotu zdieľať svoje prežívanie a tiež poskytnúť „empatické ucho“ pri zdieľaní druhých
– si otvorený/á a pripravený/á učiť sa, trénovať a hrať sa spolu s ostatnými

RÁMCOVÁ NÁPLŇ STRETNUTÍ
– úvodné zdieľanie v kruhu
– spoločné naladenie na tu a teraz / tréning všímavosti v kruhu
– zdieľanie v kruhu a empatické počúvanie
– krátke aktivity vo dvojiciach / diskusia
– záverečné zdieľanie v kruhu

Miesto konania: Tallerova 10, Bratislava
Dátumy a časy: 16.9. – 28.10.2020, stredy, 18:00 – 20:00
Cena: 120 eur (celá séria)
Zvýhodnená cena: 100 eur (pri prihlásení a platbe do 26.8.2020)
Max. počet účastníkov: 6
Prihlasovanie: prostredníctvom prihlasovacieho formulára na http://autentickevztahy.sk/kalendar/
(Prihláška bude platná a miesto záväzne rezervované po pripísaní platby – najneskôr do 11.9.2020)