Autor príspevku: dagmara jurikovičová
Kontakt: dagmaravoagmail.com
Dátum pridania: 7. 7. 2020
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4911.php

VÝCVIK V TERAPII ZAMERANEJ NA EMÓCIE

Pozývame Vás na 12-dňový výcvik v Terapii zameranej na emócie s lektorom Ladislavom Timuľákom.

Výcvik je rozložený do troch štvordňových stretnutí a je určený predovšetkým pre ľudí pracujúcich v pomáhajúcich profesiách. Účastníci kurzu sa zoznámia s teoretickými východiskami metódy EFT (Emotion Focused Therapy) a osvoja si prakticky psychoterapeutické metódy a techniky potrebné pre prácu s individuálnymi klientmi.

Garantom výcviku je Ústav aplikovanej psychológie, FSEV, Univerzita Komenského v Bratislave.

Výcvik prebehne v slovenskom jazyku.

 

Termíny:

14.-17.1.2021

8.-11.9.2021

13.-16.1.2022

 

Podmienky prijatia účastníkov tréningu:

- Ukončený dlhodobý (min. trojročný) psychoterapeutický výcvik (alebo v poslednom roku pred jeho ukončením).

- Aktívna psychoterapeutická alebo poradenská prax s klientmi.

- Ukončené VŠ vzdelanie v psychológii, lekárstve a v príbuzných oboroch (napr. sociálna práca, pedagogika).

 

Lektor:

Doc. Mgr. Ladislav Timuľák, PhD. je psychológ a docent na Trinity College v Dubline, vedie doktorandský program pre poradenských psychológov a je zapojený do výcviku rôznych psychoterapeutických tréningov v Írsku, aj vo svete. L. Timuľák sa venuje akademickej činnosti, aj vlastnej psychoterapeutickej praxi. Jeho  primárnym fokusom je výskum v oblasti psychoterapie, a to najmä rozvoj metódy EFT. V súčasnosti empiricky skúma efekt tejto metódy na liečbu depresie a úzkosti. Napísal šesť kníh, viac než 80 článkov a rôzne kapitoly v slovenskom aj anglickom jazyku. Jeho poslednými publikáciami na túto tému sú “Transforming Generalized Anxiety: An Emotion-Focused Approach” (Routledge, 2017) a “Transforming Emotional Pain in Psychotherapy: An Emotion-Focused Approach” (Routledge, 2015). Nedávno vyšiel preklad jednej u jeho kníh aj do češtiny: Transformace emoční bolesti v psychoterapii.

Kofacilitátori:

Prof. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, Ph.D. je psychologičkou a pracuje na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Medzi iným vyučuje aj poradenskú psychológiu a nácvik poradenského procesu. Okrem akademickej činnosti, má aj svoju súkromnú psychoterapeutickú prax.

 Mgr. et Mgr. Petr Mikoška, Ph.D. et Ph.D. je psychológ v Psychiatrické léčebně Šternberk a výskumný pracovník na Univerzite Palackého v Olomouci, kde vedie Institut terapie zaměřené na emoce (EFTi). Aktuálne skúma využitie a účinnosť terapie zameranej na emócie v poradenstve pre univerzitných študentov.

 

Viac informácií o metóde EFT:

Terapia zameraná na emócie je výskumom podložená humanistická terapeutická metóda. Nazerá na emócie ako na kľúčový zdroj ľudského fungovania a terapeutickej zmeny. EFT vo svojej praxi kombinuje sprevádzanie aj nasledovanie klientovho zážitkového procesu, zdôrazňujúc dôležitosť terapeutického vzťahu, aj intervenčných zručností. EFT je metóda, vďaka ktorej môžu terapeuti sprevádzať klientov k väčšej životnej spokojnosti a psychickej odolnosti. Participanti výcviku sú zážitkovo vedení k praxi empatie s klientom, čím sa vytvára bezpečné pracovné spojenectvo a dobrý raport. Klienti, ktorí využívajú prístup EFT sú vedení k spracovávaniu vlastných emocionálnych zranení a preformulovávaniu emocionálnych zvykov a vzorcov, ktoré vo svojom živote používajú, a to za pomoci súcitu a asertivity. EFT s veľkou účinnosťou pomáha liečiť depresie, úzkosti a traumu. Je vhodný pre tých, ktorých témy zahŕňajú spracovanie hnevu, či strachu alebo stratu dôvery. Terapeuti tejto metódy sú vedení k nehodnotiacemu, súcitnému a reflektívnemu prístupu pri kladení otázok a počúvaní.

 

Efekt terapeutických sedení v EFT prístupe na klientov:

 - učia sa byť si viac vedomí svojich emócií a spájať sa s vlastnou zraniteľnosťou vo

    vzťahoch,

 - učia sa privítať, prijať a regulovať emócie,

 - objavujú možnosti, ako vyjadriť tieto emócie spôsobom, ktorý napomáha prepojeniu v

   kontakte s partnerom/kou alebo členom rodiny,

- osvojujú si schopnosť pomenovať a popísať svoje emócie čo najkonkrétnejšie,

 - menia emócie, ktoré nie sú nápomocné,

 - rozvíjajú alternatívne a funkčné možnosti spracovávania životných výziev a záťažových

   situácií.

 

Prihlasovanie:

https://form.jotform.com/200281704974354

 

Otázky ohľadom výcviku zasielajte na: dagmaravo@gmail.com, holikova.veronika@gmail.com

 

Cena:   990 Eur ak sa prihlásite do 31.10.2020

            1060 Eur pri prihlásení sa po 1.11.2020

 

Miesto konania: Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

 

Výskumy

Depresia:

Greenberg, L. S. & Watson, J. C. (1998). Experiential therapy of depression: Differential effects of client-centered relationship conditions and process-experiential interventions. Psychotherapy Research, 8, 210-224, DOI: 10.1080/10503309812331332317

Goldman, R. N., Greenberg, L. S., & Angus, L. (2006). The effects of adding emotion-focused interventions to the client-centered relationship conditions in the treatment of depression. Psychotherapy Research, 16, 537-549. https://doi.org/10.1080/10503300600589456

Ellison, J. A., Greenberg, L. S., Goldman, R. N., & Angus, L. (2009). Maintenance of gains following experiential therapies for depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77, 103-112.

Watson, J. C., Gordon, L. B., Stermac, L., Kalogerakos, F., & Steckley, P. (2003). Comparing the  effectiveness of process-experiential with cognitive-behavioral psychotherapy in the treatment of depression. Journal of consulting and clinical psychology, 71, 773-781. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-006X.71.4.773

Wittenborn, A. K., Liu, T., Ridenour, T. A., Lachmar, E. M., Rouleau, E. and Seedall, R. B. ( 2018). Randomized controlled trial of emotionally focused couple therapy compared to treatment as usual for depression: Outcomes and mechanisms of change. Journal of Marital and Family Therapy, 00, 1– 15. https://doi.org/10.1111/jmft.12350

Denton, W. H., Wittenborn, A. K., & Golden, R. N. (2012) Augmenting antidepressant medication treatment of depressed women with emotionally focused therapy for couples: A randomized pilot study. Journal of Marital and Family Therapy, 38, Supplement s1, 23-38.

Úzkostné poruchy:

Shahar, B., Bar-Kalifa, E., & Alon, E. (2017). Emotion-focused therapy for social anxiety disorder: Results from a multiple-baseline study. Journal Of Consulting And Clinical Psychology, 85(3),  238–249. https://doi.org/10.1037/ccp0000166

Timulak, L., McElvaney, J., Keogh, D. Martin, E., Clare, P., Chepukova, E., & Greenberg, L. S.(2017). Emotion-focused therapy for generalized anxiety disorder: An exploratory study. Psychotherapy, 54, 361-366. doi: 10.1037/pst0000128. http://psycnet.apa.org doiLanding?doi=10.1037%2Fpst0000128

Timulak, L., Keogh, D., Chigwedere, C., Wilson, C., Ward, F., Hevey, D., Griffin, P., Jacobs, L., & Irwin, B. (2018). A comparison of emotion-focused therapy and cognitivebehavioural therapy in the treatment of generalised anxiety disorder: study protocol for a randomised controlled trial. 19, 506. https://doi.org/10.1186/s13063-018-2892-0 - no results yet, but conducted directly in the HSE

PTSD a komplexná trauma:

Paivio, S. C., & Nieuwenhuis, J. A. (2001). Efficacy of emotion focused therapy for adult survivors of child abuse: A preliminary study. Journal of Traumatic Stress, 14(1), 115-133.

Paivio, S. C., Jarry, J. L., Chagigiorgis, H., Hall, I., & Ralston, M. (2010). Efficacy of two versions of emotion-focused therapy for resolving child abuse trauma. Psychotherapy research, 20(3), 353-366.

Weissman, N., Batten, S. V., Rheem, K. D., Wiebe, S. A., Pasillas, R. M., Potts, W., Barone, M., Brown, C. H., & Dixon, L. B. (2018). The Effectiveness of Emotionally Focused Couples Therapy With Veterans With PTSD: A Pilot Study. Journal of Couple & Relationship Therapy, 17:1, 25-41, DOI: 10.1080/15332691.2017.1285261

Problematický hnev:

Pascual-Leone, A., Bierman, R., Arnold, B., & Stasiak, E. (2011). Emotion-focused therapy for incarcerated offenders of intimate partner violence: A 3-year outcome using a new whole-sample matching method. Psychotherapy Research, 21, 331–347.

Poruchy príjmu potravy:

Johnson, S. M., Maddeaux, C., & Blouin, J. (1998). Emotionally focused family therapy for bulimia: Changing attachment patterns. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 35(2), 238.