Autor príspevku: Mária Dudášová
Kontakt: marka.dudasovaagmail.com
Dátum pridania: 12. 10. 2020
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4959.php

CDR Lučenec

Centrum pre deti a rodiny Lučenec hľadá do svojich radov psychológa na zastupovanie RD.

Bližšie informácie k voľnému miestu sú v priloženom súbore alebo na stráne www.dedpastelka.sk