Autor príspevku: Viera Lutherová
Kontakt: viera.lutherovaabalans.help
Dátum pridania: 5. 11. 2020
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4973.php

INPP školský intervenčný program - online

 
Pracujete ako učiteľ, špeciálny pedagóg, vychovávateľ, psychológ alebo iný pracovník v pomáhajúcej profesii a stretávate sa vo svojej praxi s deťmi s poruchami učenia, správania, narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchami autistického spektra, úzkostnými poruchami či poruchami pozornosti? Je možné, že ich problémy majú neurofyziologický základ a sú dôsledkom oneskoreného neurologického vývinu.

INPP ŠKOLSKÝ INTERVENČNÝ PROGRAM PONÚKA JEDNODUCHÚ A ÚČINNÚ MOŽNOSŤ INTERVENCIE.

Na kurze sa dozviete o problematike pretrvávajúcich primitívnych reflexov a ich vplyve na konkrétne poruchy učenia a správania, naučíte sa, ako používať Vývinový skríningový test neuromotorickej nezrelostiintervenčný program vývinových cvičení.
Kurz vychádza z unikátneho a osvedčeného modelu skríningu neuromotorického vývinu a intervencií, ktoré potvrdili mnohé vedecké štúdie a samotná prax. Kladie dôraz na fyzický vývin dieťaťa a vysvetľuje, ako neuromotorické zručnosti poskytujú základ pre úspechy v učení. Skríningový test INPP zostavili odborníci s praxou z oblasti vzdelávania, medicíny a psychológie.
Jednodenný kurz je zostavený primárne pre učiteľov, špeciálnych pedagógov, školských psychológov a asistentov učiteľa či vychovávateľov, ktorí majú možnosť realizovať program denne počas školského roka.
Dá sa aplikovať v ZŠ aj MŠ.
Celá leták s podrobnými inštrukciami a programom nájdete tu.
Cena kurzu je 70€.

Registrujte sa tu:

http://inpp.cz/inpp-skolsky-intervencny-program/