Autor príspevku: Dušana Priehradná
Kontakt: dpriehradnaagmail.com
Dátum pridania: 5. 12. 2020
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4980.php

Práca s párom v konflikte.

Workshop je určený pre záujemcov z radov profesionálov v oblasti poradenstva a terapie, ktorí pracujú alebo začínajú pracovať s pármi v konflikte.

Anotácia: Na tomto seminári sa budeme rozprávať o možnostiach práce s partnermi v procese párového poradenstva, ako aj o príkoriach a rizikách, ktoré táto práca prináša. Nedorozumenia, hádky, konflikty v partnerstve, neschopnosť riešiť problémy a dohodnúť sa – to sú len niektoré z tém, s ktorým partneri prichádzajú za odborníkmi. Vzdelávanie je zamerané na:

získanie nových pohľadov na párový konflikt

prácu so vzťahovou dynamikou a vzťahovými väzbami medzi partnermi

možnosti diagnostiky vzťahovej väzby medzi partnermi

vnímanie a prácu s priestorom v procese párového poradenstva

Seminár je obohatený praktickými ukážkami a kazuistikami.

Vzdelávanie je schválené MŠ ako inovačné vzdleávanie.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na Mgr. Moniku Boričovú (0918 933 727).

www.rodinnaterapia.sk/seminare/poradenstvo-pre-pary-v-konflikte/