Autor príspevku: Zuzana Hitková
Kontakt: zuzanaahitka.sk
Dátum pridania: 15. 12. 2020
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4986.php

Online Sami spolu - osamelosť, vzťah a hranice v terapeutickej práci

Pozývame Vás na sériu troch krátkych online workshopov.

Workshopy povedú:

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD. a Mgr. Zuzana Hitková

 

Workshopy sa uskutočnia prostredníctvom platformy Zoom vždy v čase od 16:30 do 19:00 v týchto termínoch:

 

 

22.1.2021 - Osamelosť

 

19.2.2021 - Psychoterapeutický vzťah

 

19.3.2021 - Hranice

Prihlásiť sa môžete emailom na adrese: prihlaska@slea.sk

Viac info na www.slea.sk

 

 

 

V situácii rôznych obmedzení vyplývajúcich z pandemickej situácie sa osamelosť klientov a ich terapeutov ešte zvýrazňuje a premieta sa aj do terapeutického vzťahu. V rámci workshopov sa pozrieme na osamelosť tejto doby a špecificky aj na osamelosť povolania psychoterapeuta. Pozornosť budeme venovať účinným faktorom terapeutického vzťahu, ako aj hraniciam, ktoré sú v terapeutickom vzťahu všadeprítomné, rovnako ako je prítomné aj riziko ich prekročenia. 

 

Workshopy budú prebiehať interaktívnou formou - budeme striedať výklad, spoločnú diskusiu a vlastnú sebaskúsenosť.