Autor príspevku: Anna Moravčíková
Kontakt: buducnostnoagmail.com
Dátum pridania: 18. 1. 2021
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4999.php

Na skle BUDÚCNOSTI

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 

V súvislosti s pretrvávajúcou pandemickou situáciou (a nielen s ňou) Vám ponúkame priestor na vzájomné stretávanie a zdieľanie svojho pohľadu na možnosti pomoci sebe a druhým ľuďom. BUDÚCNOSŤ, n.o. v Nitre  otvára 19.1.2021 online platformu  Na skle BUDÚCNOSTI,  ktorá formou Large group sprostredkováva možnosť na zdieľanie svojho prežívania a podporu iných.  

V prílohe Vám posielame bližšie informácie o novovznikajúcej podpornej online skupine Large group pre pomáhajúcich pracovníkov.

 

Prihlásiť sa môžete cez nasledujúci link: 

https://docs.google.com/forms/d/10fqf6cH8yDmKXZ9PnKANPcLy6B7ISrjTNBzhy-VYCVQ/edit

 

 

 

Za realizačný tím online platformy Na skle BUDÚCNOSTI:

doc. PhDr. Ľuba Pavelová,PhD.

 

riaditeľka BUDÚCNOSŤ, n.o.