Autor príspevku: Monika Adamčíková
Kontakt: mterapioagmail.com
Dátum pridania: 25. 1. 2021
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-5003.php

Hovienko je darček - online

Organizačné informácie

Kedy: 15.5.2021, sobota 9:00 – 11:30
Kde: ONLINE
Cena: 29€ - cena zahŕňa lektorné, certifikát

Prihlášky: https://www.mterapio.sk/event/hovienko-je-darcek-online-2/

Účastnícky poplatok 29€  je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK88 0900 0000 0051 6813 7273 (SLSP). Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

Ako pomôcť deťom pri ťažkostiach s vyprázdňovaním

˶Hovienko je darček. ̏ Tento názov je pravdou, nie výmyslom.                                        Zadržiavanie stolice je u detí veľmi časté. Dôvodov, prečo sa to u dieťaťa deje je viacero. Môže ísť napríklad o stravu alebo ťažkosti s trávením. Najčastejšie nám však dieťa týmto problémom chce niečo povedať. Tento seminár je venovaný psychologickým príčinám tohto správania, ponúka nám možnosť dieťaťu porozumieť a pomôcť mu. Na základe arteterapeutických/artefiletických aktivít si ukážeme ako pomôcť dieťaťu s týmto problémom.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený rodičom, učiteľom a učiteľkám materských a základných škôl, špeciálnym pedagógom, družinárom, psychológom ako aj študentom a študentkám príslušných odborov. Na kurz sa však môžu prihlásiť aj všetci tí, ktorí sa chcú dozvedieť viac o využití senzorických hier pri práci s deťmi a svoje skúsenosti alebo poznatky použiť ako inšpiráciu vo svojej práci alebo pre osobnostný rast.

Lektorka kurzu

Mgr. art. Linda van Dalen