Autor príspevku: Róbert Ďurka
Kontakt: robdur79agmail.com
Dátum pridania: 5. 2. 2021
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-5010.php

Výskum pozitívnych osobnostných charakteristík

Vážená pani, vážený pán,

prosíme Vás o pomoc pri realizácii nášho výskumu, ktorý sa týka rôznych osobnostných charakteristík dospelých obyvateľov. 

Chceli by sme Vás poprosiť o vyplnenie dotazníkov (odkaz nájdete nižšie) a zároveň o preposlanie odkazu svojim študentom, kolegom, priateľom, príbuzným a známym alebo tiež zdieľať náš výskum iným možným spôsobom (facebook, blogy, chat atď.) – veľmi nám tým pomôžete.

 

Výskum je anonymný a získané údaje budú slúžiť výlučne pre potreby tohto výskumu.

Odkaz na dotazníky: 

 

https://forms.gle/eDQqsmvBTh7XJW8h6

Veľmi pekne ďakujeme za Váš čas, námahu a trpezlivosť. 

S prípadnými otázkami sa neváhajte na nás obrátiť.

Mgr. Róbert Ďurka, PhD. 
doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.

Katedra psychológie FF KU Ružomberok