Autor príspevku: Mária Kopčíková
Kontakt: mariakopagmail.com
Dátum pridania: 17. 2. 2021
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-5016.php

Poruchy autistického spektra – úvod - ONLINE

Online workshop bude viesť Mgr. Hana Celušáková, klinická psychologička, psychoterapeutka, členka tímu Akademického centra výskumu autizmu ACVA pri LF UK.

Cieľ tohto workshopu je oboznámiť účastníkov so základnými aktuálnymi vedeckými poznatkami o Poruchách autistického spektra.

Čo môžete očakávať?

8 hodín teoretického a praktického (videonahrávky, rozbory kazuistík) vzdelávania.

Obsahom workshopu je:

  1. Stručná história diagnózy autizmu
  2. Autizmus v súčasných klasifikačných systémoch, pripravovaná MKCH-11 a čo z toho vyplýva pre klinickú prax
  3. Stručne prevalencia a etiopatogenéza PAS – čelíme epidémii autizmu?
  4. Prvé príznaky ochorenia z pohľadu rodičov a výskumu, možnosti skríningových metód
  5. Pochopenie príznakov ochorenia (s videoukážkami) a možnosti diagnostiky PAS
  6. Diskusia a výmena skúseností

Viac informácii získate tu.