Autor príspevku: Inklucentrum Centrum inkluzívneho vzdelávan
Kontakt: vzdelavanieainklucentrum.sk
Dátum pridania: 18. 3. 2021
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-5040.php

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG - ZAČÍNAME

Školský psychológ: vybrali ste si jednu z najpestrejších profesií v školstve a chcete sa dozvedieť ako začať a čo vás v škole čaká? Poradia vám skúsené školské psychologičky zo základnej a strednej školy. Podelia sa s vami o praktické skúsenosti a užitočné rady z oboch typov škôl.
OBSAH WEBINÁRU:
✅ Dozviete sa, ktoré odborné činnosti zamerané na klientov (žiak, učiteľ, rodič, trieda, škola) môžete vykonávať.
✅ Zistíte, aké formy spolupráce využívať, a ktoré programy či dotazníky uplatniť.
✅ Odporučíme vám potrebnú legislatívu aj kontakty na užitočné informácie.
✅ Samozrejmosťou bude možnosť klásť otázky, aktívne sa zapájať do diskusie.
💡 BONUS: Získate Dotazníky a materiály, ktoré školské psychologičky vytvorili a overili rokmi praxe.
 
TERMÍN: 22. 3. 2021, 14:00 – 17:00
 
===========
CENA: 25 EUR
===========