Autor príspevku: Michaela Souček Vaňová
Kontakt: michaela.vanovaagmail.com
Dátum pridania: 28. 5. 2021
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-5091.php

Traumatizované deti a terapia hrou

Téma: Projekcia psychodynamiky traumy a deprivácie u detí

Lektorka: PhDr. Eva Reichelová, CSc., klinická psychologička a psychoterapeutka (www.reichelova.sk)

Pozývame Vás na odborný seminár akreditovaný Slovenskou komorou psychológov (10 kreditov). Začiatok je v piatok 10.9. o 13:00, koniec v sobotu 11.9. o 16:00. Program seminára a podrobnejšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.

Prihlasovací formulár: forms.gle/KMt8LSL59zsvhZTb8

V prípade, že kvôli aktuálnym opatreniam nebude možné realizovať odborný seminár prezenčne, uskutoční sa online formou (účastnícky poplatok bude znížený o 20%).

S pozdravom za organizátorov

Mgr. Michaela Souček Vaňová, PhD.