Autor príspevku: Ladislav Adamovič
Kontakt: necpaly.pamaupsvr.gov.sk
Dátum pridania: 22. 9. 2021
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-5141.php

Psychologička - projekt NP DEI NS III

Máš ukončené jednoodborové štúdium? Chceš sa venovať psychologicko-poradenskej starostlivosti o deti z Centra pre deti a rodiny Necpaly? Pošli žiadosť na necpaly.pam@upsvr.gov.sk.

Tvojou náplňou práce okrem iného bude aj odborná a psychologická pomoc na uľahčenie zabezpečenia náhradného rodinného prostredia pre dieťa a rodinu.

Spolupráca a odborná konzultácia so subjektmi participujúcimi na riešení soc. situácie dieťaťa a jeho rodiny.

Táto pracovná pozícia je zastupovanie MD.