Autor príspevku: Simona Babiková
Kontakt: simonababikova00agmail.com
Dátum pridania: 8. 11. 2021
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-5159.php

Ponuka pracovného miesta - psychológ, Liptovský Mikuláš

Náplň (druh) práce

- vykonávanie psychodiagnostických vyšetrení na posúdenie psychickej spôsobilosti občanov na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka

- lektorovanie a spolupráca s akademickým prostredím

- prednášková činnosť

- výskumná činnosť a tvorba nových pracovných metód

- krízová intervencia

- publikačná činnosť

Ponúkané výhody

- mzdové podmienky od 887-1064,50 eur/mesiac podľa dosiahnutej praxe a skúseností

Zamestnanecké výhody, benefity

- dynamické pracovné prostredie

- práca vhodná aj pre absolventa

- profesionálne vedenie a korektné jednanie

- dôsledné zaškolenie a supervízia

- možnosti ďalšieho vzdelávania a odborného rastu

- pracovný čas - pondelok až piatok, 7,5 hodín denne

- základná výmera dovolenky zamestnanca zvýšená o jeden týždeň

- príspevok vo výške 2 % z vymeriavacieho základu na doplnkové dôchodkové sporenie

- ďalšie pracovné voľno s náhradou mzdy podľa Kolektívnej zmluvy

- zaujímavé nefinančné benefity (zľavy na rekreácie)

Pre viac informácií: www.istp.sk/pracovna-ponuka/1892868/veduci-referent-psycholog?filter_vpm=1