Autor príspevku: Monika Martinezová
Kontakt: martinezovaalinkanezabudka.sk
Dátum pridania: 22. 11. 2021
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-5165.php

Ponuka spolupráce - poradkyňa / poradca na Linke dôvery Nezábudka

Liga za duševné zdravie SR hľadá do tímu 24-hod telefonickej Linky dôvery Nezábudka nových odborných poradcov/-kyne pre dištančné psychologicko- sociálne poradenstvo a krízovú intervenciu zameranú primárne na dospelých.

Požadujeme:

➡️ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa (resp. atestácia) v odbore psychológia, psychiatria,

sociálna práca, liečebná pedagogika

➡️prax v poradenstve (aspoň 2 roky)

➡️skúsenosti s krízovou intervenciou

➡️prax v práci s dospelými klientmi

➡️základná orientácia v zdravotnom a sociálnom systéme pomoci

➡️možnosť/ochota poskytovať poradenstvo aj cez víkendy, sviatky,

denné (4 a 6 h zmeny) aj nočné zmeny (12 h zmeny) minimálne v rozsahu 36 h mesačne

➡️ochota ďalej sa vzdelávať

➡️bezúhonnosť

➡️preferujeme SZČO

Ponúkame:

- prácu za riadne finančné ohodnotenie formou dohody o vykonaní práce alebo ako SZČO

- možnosť voliť si služby podľa individuálnych možností

- stabilný vysoko profesionalizovaný tím

- pravidelnú skupinovú aj individuálnu supervíziu

- pravidelné ďalšie vzdelávanie zabezpečené Ligou

V prípade záujmu prosíme zaslať štruktúrovaný profesijný životopis na e mail: martinezova@linkanezabudka.sk, kde je možné získať aj bližšie informácie k pozícii.

V životopise je potrebné uviesť formulku:

„Podľa nariadenia GDPR dávam týmto súhlas spoločnosti Liga za duševné zdravie SR na interné spracovanie mojich osobných údajov za účelom výberového konania na pozíciu odborný poradca Linky dôvery Nezábudka.“