Autor príspevku: Lucie Hornová
Kontakt: lucie.hornovaagmail.com
Dátum pridania: 14. 1. 2022
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-5188.php

Systemický výcvik v rodinné terapii (postmoderní a dialogické přístupy)

Dialogický institut pro psychoterapii (DIP) otevírá od září 2022 dlouhodobý, akreditovaný Výcvik v systemické rodinné terapii (postmoderní a dialogické přístupy). Výcvik má dvě větve: zdravotnickou vhodnou pro lékaře, psychology, zdravotní sestry a nezdravotnickou vhodnou pro sociální pracovníky, školní psychology, terapeuty, vychovatele, mediátory, kouče apod. Naučíte se pracovat nejen s jednotlivcem, ale i s rodinou, či celým systémem, s dětmi i dospělými. Naučíte se pracovat samostatně i v týmu.

Více informací na www.dipteam.cz/cz/vycvik