Autor príspevku: Alexandra Kojnok
Kontakt: infoaabadoma.sk
Dátum pridania: 15. 2. 2022
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-5206.php

Hľadám záujemcu o prácu v oblasti behaviorálnej intervencie pre deti s PAS

Dobrý deň,

výhľadovo hľadám za seba náhradu - človeka, ktorý by mal záujem pracovať v domácom prostredí s rodinami a deťmi s PAS na princípoch aplikovanej behaviorálnej analýzy (ABA intervencie, behaviorálna intervencia). Aktuálne dochádzam do 3 rodín v BA resp. blízkom okolí, kde vediem terapeutické stretnutia a školenia rodičov. Cca o pol roka sa však sťahujeme do iného regiónu a rada by som zabezpečila rodinám kontinuitu v intervencii, tzn. človeka, ktorý by k nim dochádzal a pracoval s dieťaťom, pod mojim vedením (sčasti na diaľku, sčasti osobne). Ja pracujem pod supervíziou certifikovaného behaviorálneho analytika, dokončujem štúdium behaviorálnej analýzy na MUNI v Brne a tento rok plánujem pristúpiť k medzinárodnej certifikácii.

Táto práca by mohla sadnúť človeku, ktorý je entuziastický, kreatívny v hre s deťmi, rád sa blázni a dokáže dieťa upútať. Trpezlivosť, aspoň základná systematickosť v zaznamenávaní dát, dobrá komunikácia, schopnosť rodine vysvetliť postupy, ktoré aplikujeme. Záujem o ABA ako vednú disciplínu. Schopnosť presne aplikovať postupy podľa intervenčného plánu. K výkone tejto práce je nutné byť mobilný (dochádzanie autom, náklady na PHM sú preplatené, keďže si na terapie nosím aj hračky, tak MHD to veľmi nejde). Nie je podmienka, aby ste mali predchádzajúcu skúsenosť v intervencii, ale hlavne záujem sa učiť nové veci a pozitívne nastavenie, spoľahlivosť :-)

Všetky ostatné detaily si prejdeme už v osobnejšom kontakte.

Prosím mail na: info@abadoma.sk alebo mobil 0908 676 519. Ďakujem, Alexandra Kojnok.