Autor príspevku: Dušana Priehradná
Kontakt: dpriehradnaagmail.com
Dátum pridania: 18. 8. 2022
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-5308.php

Únava zo súcitu - online

Únava zo súcitu verzus vzťah ktorý lieči:

- ako predchádzať vyčerapaniu v pomáhajúcich profesiách

- zranení liečitelia a bezmocní pomocníci

- symptómy únavy zo súcitu

- čo únava zo súcitu nie je

- liečivý vzťah v psychoterapii

- emočná prvá pomoc alebo ako byť dobrým obväzom

praktické návody (malé, väčšie, nevyhnutné)

Termín: 19. 09. 2022

Čas: 16:00 – 18:00

Poplatok: 25€

Forma: online - zoom

Bližiš informácie a prihlášku nájdete tu www.rodinnaterapia.sk/seminare/online-webinare/

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na rodinnaterapia@gmail.com