Autor príspevku: Katarína Andrejková
Kontakt: katka.andrejkovaagmail.com
Dátum pridania: 6. 9. 2022
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-5330.php

Psychológ v CSS Javorinská

Centrum sociálnych služieb Javorinská, Javorinská 7a, 811 03 Bratislava hľadá do svojho kolektívu kolegu/kolegyňu na pozíciu - Psychológ v zariadení sociálnych služieb

Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa v odbore psychológia

Pracovný čas 7.00 – 15.00

- je možná dohoda a pracovný čas upraviť, resp. dohodnúť pracovný pomer na kratší pracovný čas

Mzda - 1 096,50 + zvýšenie tarifu podľa rokov praxe

(V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme)

Popis činností:

Odborná činnosť vykonávaná psychológom v zariadení sociálnych služieb

- Psychologická diagnostika psychického a psychomotorického vývinu prijímateľov sociálnej služby,

- Individuálnu a skupinovú psychoterapiu s prijímateľmi sociálnej služby

- Psychologické poradenstvo

- Spolupráca pri príprave individuálneho plánu prijímateľa sociálnej služby

Nástup do zamestnania 1.11.2022 (alebo podľa dohody)

Žiadosti a životopisy:

personalne@cssjavorinska.sk

Jerušková Dana, personalistka

Mobil: 0948344722