Autor príspevku: Ivana Gallová
Kontakt: ivana.gallovaahotmail.com
Dátum pridania: 27. 2. 2023
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-5446.php

Vzťahová psychoterapia detí a adolescentov

Účastníkom ponúkame komplexný a systematický pohľad na psychoterapiu detského klienta,

opierajúci sa o psychoanalytické teórie, teóriu vzťahovej väzby, koncept mentalizácie, no

najväčším benefitom je priestor na zdieľanie príbehov klientov, cez ktoré frekventanti

nahliadajú do detského emočného sveta, lepšie mu môžu porozumieť a tak byť nápomocní

dieťaťu aj jeho rodičom. Lektorskí tím tvoria odborníci – psychoterapeuti, ktorí ako hlavný

terapeutický prostriedok považujú vzťah medzi klientom a terapeutom.

Hlavný lektor a odborný garant vzdelávania je psychoanalytický psychoterapeut MUdr.Peter Pothe, lektorský tím tvoria aj psychoterapeuti Mgr.Martin Galbavý a Mgr. Přemysl Mikoláš.

V prípade záujmu o vzdelávanie prosíme zaslať priloženú prihlášku na info@pioz.sk. Taktiež na túto mailovú adresu poprosíme smerovať a prípadné doplňujúce info.