Autor príspevku: Ivan Verný
Kontakt: dankasidorovaagmail.com
Dátum pridania: 10. 5. 2023
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-5484.php

Večer procesovej práce s Ivanom Verným_

Cena:

50 EUR / 44 EUR (zľava je prezľavnené vstupné pre rodičov na rodičovskej/dôchodcov/študentov/ nezamestnaných)

Dátum a čas:

v utorok 6.6. od 16:00 do 20:00

Po niekoľkých sériách online seminárov sa stretneme osobne na supervízno-sebarozvojovom večeri v Bratislave. Workshop je kombináciou formátov Kazusitiky a Kde si stúpaš na otlak. Je určený pre odbornú aj laickú verejnosť.

Pre pripomenutie:

Kazuistiky - supervízie prípadov z terapeutického, pedagogického, poradenského, koučovského alebo iného pracovného kontextu.

Kde si stúpaš na otlak - skúmanie vlastných životných tém a ciest. Ivan bude pracovať v strede skupiny s tým, čo záujemci/klientky prinesú.

V praxi sa teda prihlásia záujemcovia/kyne, ktorí majú záujem pracovať “v strede” - či už ako klienti/ky krátkej terapeutického sedenia alebo odborníci konzultujúci svoj prípad. Pokiaľ bude záujemcov viac, hodíme perom a vyberieme. Práce trvajú okolo 10 - 15 min a následne o nich podľa záujmu a otázkom diskutujeme v skupine - samozrejme s povolením klienta či supervidovaného.

O Ivanovi:

Ivan je skúsený psychiater a terapeut, ktorý okrem procesorientovanej práce používa aj metódy a techniky ericsonovskej hypnoterapie, NLP či systemické konštelácie. Vo voľnom čase rád rozvíja vzťahy, spev, alchýmiu džemov a meditačné šmirgľovanie dreva.

Prihlasovanie:

forms.gle/fx5hqdAWCRRJu2ho8

Kontakt:

dankasidorova@gmail.com

zuzana.lamosova@gmail.com

Miesto:

Vlčkova 8/A, Bratislava