Autor príspevku: Tomáš Morcinek
Kontakt: morcinekavycviky.cz
Dátum pridania: 2. 6. 2023
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-5498.php

Přepis limbického otisku (online)

Řízená imaginace zaměřená na budování vnitřních zdrojů inspirovaná metodou Eleny Tonetti - Vladimirové. Vychází z toho, že naše tělo i emoce reagují na živou představivost stejně, jako by to byla fyzická realita. Toho je možné využít, abychom doslova přepsali to, jak se do nás a do našeho těla otiskly naše dřívější zkušenosti s tímto světem, především pak zkušenosti z doby početí, zrození a z takzvaného formativního období, které je do zhruba 6 let.

A ta představivost, kterou k tomu použijeme, nemusí být nutně vizuální. Je to technika i pro ty, kdo vizuální představivost nemají, ale mají ji spíše pocitovou. Funguje to stejně dobře.

Když naše duše přišla na tento svět, přišli jsme s očekáváním lásky. Jenže tento svět je nedokonalý a tak, i když naši rodiče nás měli rádi a dělali, co mohli, každý jsme se setkali s nějakými nedokonalostmi, způsobujícím v našem dětském citlivém a otevřeném bytí bolest, zklamání nebo smutek. A abychom tyto bolestivé emoce nemuseli cítit, my i naše tělo se u někoho více, u někoho méně uzavřelo, stáhlo, naučilo necítit.

Během řízené imaginace se budete moci znovu narodit a všechny tyto pro vývoj tak důležité okamžiky prožít znovu - ale tentokrát přesně tak, jak jste vždycky toužili je prožít. Abyste cítili přesně tu lásku, kterou jste vždycky toužili cítit. Vaše imaginace tak bude zhmotněním Vašich nejhlubších přání. A Vaše tělo na to bude reagovat, jako by to byla realita a zažije ten stav, který tehdy potřebovalo zažít. Váš nervový systém tak získá novou zkušenost, ke které se může vracet.

Není to tak, že bychom chtěli změnit minulost nebo ji popírat. Minulost změnit nemůžeme, nepřepisujeme minulost, ale to, co jsme si z ní uložili v sobě a ve svém těle. Tedy to, jak nás ta minulost zformovala. A to přepsat můžeme. Pomocí toho, že v představě svá nejhlubší přání zhmotníme.

Poslechnete si rozhovor lektora tohoto kurzu psychoterapeuta MUDr. Tomáše Morcinka v Českém rozhlase.

A můžete si také přečíst článek stejného autora na téma psychoterapie zaměřené na zdroje, kam patří i přepis limbického otisku.

Víc o tomto kurzu si můžete přečíst na webu, kde se můžete i přihlásit:
Výcviky.cz - Přepis limbického otisku online

Cena je 580 Kč.

Kontakty a informace
Organizační asistentka kurzu:
Pavla Studená, tel.: +420 603 288 718, e-mail: kurzy@vycviky.cz